Disclaimer

Disclaimer
Disclaimer voor zonnepaneelwarmtepomp.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van zonnepaneelwarmtepomp.nl. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. De meeste foto’s zijn rechten vrij (en kunnen door iedereen gebruikt worden) maar een aantal foto’s hebben een copyright. Als u foto’s wilt gebruiken van onze site vraag dan vooraf welke foto’s een copyright hebben.

Geen garantie op juistheid
Wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave en een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Voor vragen en/of klachten over uw reis dient u contact op te nemen met de betreffende leverancier of installatiebedrijf. Zonnepaneelwarmtepomp.nl verkoopt zelf geen zonnepanelen of warmtepompen maar verwijst de bezoeker door naar de website van de leverancier, installateur of vergelijker. Voor verkochte panelen of aanvragen hiervoor ontvangen wij een kleine vergoeding. Wij behouden ons het recht voor om informatie te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Zonnepaneelwarmtepomp.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen. .

Zonnepaneelwarmtepomp.nl, 20-12-2022